2013-12-23

House.Projekt budowlany – projekt służący do uzyskania pozwolenia na budowę, projekt schematyczny i ogólny składany do właściwego urzędu ukazuje rozwiązania techniczne, materiałowe i architektoniczno – budowlane. Projekt budowlany może dotyczyć nowego obiektu lub obiektu istniejącego w zakresie: projektu przebudowy (znaczące zmiany wewnętrzne, zmiana funkcji), projektu nadbudowy (zmiana wysokości, ilości kondygnacji, obiektu), projektu rozbudowy (zmiana powierzchni zabudowy na terenie), przy czym w każdym przypadku zmieniają się istotne parametry budynku. Gdy projekt zawiera oprócz rysunków architektonicznych rysunki konstrukcyjne lub instalacyjne wewnętrzne lub zewnętrze mówi się o takim projekcie, iż jest pełno branżowy.

Zadzwoń! 530 950 859