2013-10-03

inwentaryzacja architektonicznaInwentaryzacja architektoniczna (inwentaryzacja budowlana, inwentaryzacja instalacyjna) – jest to odtworzenie i odwzorowanie planu budynku lub terenu na podstawie pomiarów z natury i uzyskanie w ten sposób aktualnej wersji elektronicznej i /lub papierowej danego obiektu, zawierającej rzuty kondygnacji i innych elementów, przekroje, elewacje. Inwentaryzacja może być: w formie 2D i zawierać tylko płaskie rysunki CAD danego obiektu i dodatkowo w formie 3D, gdy wykonany jest model interaktywny obiektu, odwzorowujący bryłę i tektonikę, uzyskując w ten sposób pełne odwzorowanie. Inwentaryzacja architektoniczna zawiera wszystkie niezbędne elementy stanowiące o architekturze obiektu; inwentaryzacja budowlana, zawiera dodatkowo pomiar, naniesienie i opis elementów konstrukcyjno budowlanych takich jak: belki, stropy, podciągi, kominy i inne; inwentaryzacja instalacyjne zawiera dodatkowo wszystkie elementy widoczne i zakryte infrastruktury sanitarnej, technicznej, czy elektrycznej.

Zadzwoń! 530 950 859