/ Nowoczesne projekty budynków komersyjnych, hoteli, restauracji – Łódź, Warszawa.

BUDYNKI KOMERCYJNE, USŁUGOWE, PRZEMYSŁOWE I WIELE INNYCH

Tak jak wspominaliśmy wielokrotnie główną gałęzią działalności naszej firmy są budynki mieszkalne: domy oraz obiekty wielorodzinne, które są najbliższe każdemu z nas i są bardzo ważne w życiu każdego człowieka oraz wnętrza tychże domów, mieszkań, ale także biur i sklepów, które to są niezwykle istotnym uzupełnieniem i dopełnieniem każdego projektu wyjściowego i budowlanego. Jednakże praca i doświadczenie architekta, projektanta wiąże się także z innym zakresem obowiązków i specjalności. Które dzięki kooperacji i współpracy z różnorodnymi jednostkami, branżystami i podwykonawcami, nie są nam obce i stanowią kolejną gałąź aktywności naszej pracowni. Dlatego mamy w swoim dorobku również obiekty medycyny, obiekty przemysłowe oraz obiekty komercyjne, na które składają się obiekty usługowe, biurowe, administracyjne, socjalne i hotelowe. Zajmujemy się również drobniejszymi pracami, jak: projekty dociepleń, elewacji, kolorystyki, zmian sposobów użytkowania oraz inwentaryzacjami, wydzieleniami. Nie mówiąc już o pracach koncepcyjnych różnorodnych obiektów do uzyskania decyzji o warunkach zabudowy czy do analizy możliwości budowlanych terenu czy otoczenia.

  

BUDYNKI KOMERCYJNE

W zakresie działalności naszej pracowni są również liczne inne niezbędne projekty z różnych dziedzin. By w pełni sprostać Państwa potrzebom i kompleksowo obsłużyć inwestora wykonujemy liczne prace poboczne z zakresu projektowania. Wykonujemy projekty bardzo różnych obiektów, a także zajmujemy się wieloma sprawami dotyczącymi procesu inwestycyjnego.

RÓŻNORODNA GAMA WYKONYWANYCH PROJEKTÓW

W naszej pracowni wykonujemy:

 • Inwentaryzacje architektoniczne, budowlane, konstrukcyjne wraz z niezbędnymi opiniami i sprawdzeniami (opinie techniczne, badania różne, w tym laboratoryjne, opinie kominiarskie, sprawdzenia i pomiary instalacji)
 • Projekty indywidualne budynków mieszkalnych jednorodzinnych i wielorodzinnych (koncepcje, architektura, pełnobranżowe, wykonawcze, ich aranżacje, wnętrza)
 • Projekty przebudów, rozbudów, nadbudów, projekty zamienne, zmiany sposobu użytkowania (dla wszystkich typów obiektów i w każdej branży),
 • Projekty drobne i administracyjne (wydzielenie własności, podziały, analizy funkcjonalno – przestrzenne),
 • Projekty zmiany elewacji, projekty dociepleń i kolorystyki (domy, budynki wielorodzinne, kamienice, również w współpracy z właściwym konserwatorem zabytków, obiekty usługowe i przemysłowe),
 • Projekty obiektów komercyjnych i usługowych (obiekty usługowe małe i średnie obiekty kubaturowe, sklepy, pawilony, biurowce),
 • Projekty obiektów medycyny (gabinety lekarskie, przychodnie, apteki, domy opieki, obiekty terapii),
 • Projekty obiektów przemysłowych (hale przemysłowe, magazynowe, produkcyjne wraz z budynkami socjalno – biurowo – administracyjnymi).

  

RÓŻNORODNA GAMA PROJEKTANTÓW

W opracowaniu koncepcji, projektów, dokumentacji technicznych biorą udział projektanci posiadający uprawnienia w specjalnościach:

 • architektonicznej
 • konstrukcyjno – budowlanej
 • drogowej
 • instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych oraz elektroenergetycznych
 • instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych, kanalizacyjnych i gazowych
 • telekomunikacyjnej i teleinformatycznej

Dlatego też przy dobrej koordynacji nasze projekty są profesjonalne, pełno branżowej i w pełni dostosowane do aktualnych wymogów prawa budowlanego, innych rozporządzeń i obowiązujących norm.

  

RÓŻNORODNA GAMA KIEROWNIKÓW

Oprócz doświadczonych projektantów dysponujemy również osobami posiadającymi uprawnieniami do kierowania i nadzorowania robotami w specjalności:

 • architektonicznej
 • konstrukcyjno – budowlanej
 • drogowej
 • instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych oraz elektroenergetycznych
 • instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych, kanalizacyjnych i gazowych
 • telekomunikacyjnej i teleinformatycznej
 • oraz inspektorami nadzoru budowlanego i rzeczoznawcami budowlanymi

Co powoduje, iż możemy zapewnić profesjonalny nadzór na budowie oraz w trakcie jej trwania. Dodatkowo nasi specjaliści mogą Państwu pomóc w takich sprawach jak: odbiór mieszkania od dewelopera, ocena stanu technicznego, pomoc w odbiorze budynku czy pomoc w uzyskaniu decyzji na użytkowanie oraz w takich zagadnieniach jak prowadzenie dokumentów obiektu budowlanego: dziennik budowlany, książka obiektu, dokumenty zarządcy budynku, czy administratora.

Zadzwoń! 530 950 859