/ Nowoczesne projekty domów jednorodzinnych, mieszkań – Łódź, Warszawa.

ARCHITEKTURA I WIELE INNYCH

    Przede wszystkim dobra architektura, wykonana z profesjonalnej, pełno branżowej i terminowo wykonanej dokumentacji oraz z kompleksową obługą całego procesu. Zapraszamy do zapoznania się z zakresem działalności naszej firmy, naszymi specjalizacjami oraz usługami dodatkowymi i uzupełniającymi. Zajmujemy się głównie:

  • projektowaniem budynków jednorodzinnych i wielorodzinnych (domy wolnostojące, szeregowe, atrialne; apartementowce, bloki, kompleksy mieszkaniowe różne)
  • projektowaniem wnętrz i aranżacji (domów, apartamentów, mieszkań, stref, pomieszczeń, biur, gabinetów, sklepów, lokali usługowych)
  • oraz działalnością pozostałą w zakresie projektowania (projekty innych budynków, koncepcje, prace konkursowe, prace dodatkowe)

  

BUDYNKI MIESZKALNE

Jesteśmy specjalistami w projektowaniu budynków mieszkalnych jednorodzinnych i wielorodzinnych. Stworzone przez nas projekty wyróżniają się na tle innych dzięki dostosowaniu do inwestora, poprzez: sprostanie jego potrzebom i pełne odpowiedzenie na jego wymagania, dopasowanie do jego stylu oraz uwzględnienie jego możliwości finansowych.

ETAPY PRACY Z KLIENTEM

1. Poznanie z Klientem
Poznanie między architektem, a potencjalnym Klientem jest niezbędne, by współpraca zawiązała się owocnie. Poznanie Klienta i jego charakteru jest niezwykle ważne, gdyż ze na przykład z jego stylu życia wynika funkcjonalność danej przestrzeni oraz zastosowane aspekty technologiczne. Styl życia narzuca pewne potrzeby, które należy zastosować w danym obiekcie. Chodzi o jak największą optymalizację i ergonomię miejsca, w którym przyjdzie nam żyć przez wiele czasu każdego dnia. Ważne jest także poznanie osobowości przyszłych właścicieli czy użytkowników, ponieważ ma ona z kolei wpływ na estetykę wykreowanego obiektu. Tworzony obiekt architektoniczny, aby spełniał nasze oczekiwania, powinien stać się odzwierciedleniem wnętrza samego właściciela i aby każda spędzona w nim chwila dawała zawsze maksimum satysfakcji.

2. Wizja lokalna
Zapoznanie się z terenem i okolicą, sprawdzenie rodzaju i stylu sąsiedniej zabudowy, wykonanie niezbędnej dokumentacji fotograficznej – poznanie tak zwanego „genius loci” – „ducha miejsca” jest konieczne. Ważne jest, aby nowopowstające obiekty pasowały do danego otoczenia, współżyły z nim w pewnej symbiozie. Dokładne poznanie działki, jego ukształtowania, stron świata, przy dodatkowo zabranych wiadomościach od inwestora, dają możliwość stworzenia obiektu niepowtarzalnego, indywidualnego, spełniającego nawet najbardziej nietypowe wymagania. Synergia obiektu i otoczenia powoduje, iż obiekt jest nieinwazyjny i przyjazny zarówno jego mieszkańcom jak i innym ludziom. I tak charakter miejsca i konkretna lokalizacja narzuca w pewien sposób styl i rodzaj zabudowy, dany region lub okolica daje inspiracje w wykorzystywanych później materiałach i surowcach. Natomiast demografia i zasady kształtowania przestrzeni urbanistycznej nakazują nam przestrzegać takich współczynników jak intensywność zabudowy, jej gęstość oraz mają wpływ na kształt, zwartość i wygląd danej bryły. Dodatkowo zaprojektowanie nowego obiektu w zastanej przestrzeni narzuca na architekta dużą odpowiedzialność estetyczną i to na wiele, wiele lat.

3. Materiały wyjściowe
Niezbędne do rozpoczęcia wszelkich prac projektowych i wykonania wstępnej koncepcji są pierwsze materiały wyjściowe. Oprócz wizji lokalnej, niezbędna jest mapa terenu w skali dająca podstawę do wykonania sytuacji oraz do ulokowania nowego obiektu na działce. Podstawą do wykonania koncepcji architektonicznej obiektu jest oprócz poznania Klienta, spisanie programu funkcjonalno – przestrzennego dla nowego obiektu. Funkcja winna spełniać wszystkie potrzeby jego przyszłych mieszkańców, użytkowników, ewentualnych pracowników, nie powodować żadnych konfliktów oraz zapewnić wygodne i ergonomiczne przebywanie w danych przestrzeniach zarówno tych dziennych jak i nocnych oraz nawet gospodarczych i pomocniczych. Do tego etapu potrzebny będzie wypis i wyrys z planu miejscowego lub decyzja o warunkach zabudowy. Dokumenty te określają liczne parametry rzutujące na ogólny wygląd nowo projektowanego obiektu oraz dają ogólny zarys urbanistyczny terenu i jego najbliższego sąsiedztwa. Ukazują i formułują, jakie są możliwości wykonania w obiekcie i po za nim, elementów technologicznych i instalacyjnych. Tylko warunki prawne i administracyjne mogą w pewien sposób ograniczyć wspólną wizję architekta i Klienta.

4. Wstępna koncepcja architektoniczna
Na podstawie zebranych informacji i wizji lokalnej architekt wykonuje ogólną koncepcję budynku. Zakłada ona zarówno wygląd zewnętrzny obiektu, jego bryłę i gabaryty oraz ogólną funkcję obiektu z podziałem na poszczególne pomieszczenia i strefy. Podczas 1 – 2 wspólnych spotkań koncepcja jest zmieniana i dostosowywana do oczekiwań inwestora. Jest to etap najważniejszy, gdyż dochodzi tu do współpracy Klienta i architekta. Etap ten determinuje dalszą pracę i pokazuje jak przebiegają relacje, które prawdopodobnie będą trwały jeszcze przez długi czas.

5. Uszczegółowienie koncepcji
Gdy ogólne koncepcja zostanie zatwierdzona należy ją uszczegóławiać, wprowadzać zmiany i optymalizować, by wszystkie aspekty urbanistyczne, funkcjonalne i estetyczne zostały spełnione. Po podpisaniu umowy i załatwieniu wszelkich formalności przystępuje się do wytężonej pracy stanowiącej podstawę do dalszych działań. Ten etap trwa zazwyczaj długo, gdyż należy dojść do pełnego porozumienia w każdym elemencie składającym się na całość danego obiektu. Po dobraniu wszelkich rozwiązań zarówno materiałowych jak i technologicznych domu należy przewidzieć przyszła ogólną aranżację wnętrz wraz z lokalizacją sprzętów i urządzeń. Zatwierdzona koncepcja stanowi podstawę do wykonania pełnego projektu architektoniczno – budowlanego. Tu kończy się w pewnie sposób współpraca między zamawiającym, a wykonawcą. Do tego etapu należy już zebrać pewne dokumenty, takie jak: warunki zasilania od gestorów sieci, badania gruntu, mapę lokalizacyjną.

6. Projekt architektoniczno – budowlany
Etap ten jest etapem właściwym do powstania całościowego projektu. Następuje tu samodzielny proces twórczy projektanta. Po zebraniu wszystkich dokumentów należy sporządzić całą dokumentację projektową. Projekt winien być nie tylko zgodny z oczekiwaniami Klienta, ale także spełniać wszystkie wymogi prawa budowlanego, być zgodny z licznymi normami oraz rozporządzeniami. Rolą architekta jest także skoordynowanie wszystkich branż zawartych w projekcie. Na projekt składa się nie tylko część architektoniczna zawierająca rzuty poszczególnych kondygnacji, przekroje i elewacje obiektu, ale także część konstrukcyjna oraz część instalacyjna zawierająca opracowanie takich instalacji jak: wodociągowo – kanalizacyjnej, gazowej, wentylacji oraz elektrycznej. Niezbędna jest oprócz wszystkich wcześniej zebranych dokumentów aktualna mapa do celów projektowych sporządzona przez uprawnionego geodetę. Na niej sporządza się plan zagospodarowania terenu z wszystkimi elementami, zabudowy i jego otoczenia. Etap ten kończy się w momencie złożenia projektu do właściwego urzędu, i do odpowiedniej jednostki architektoniczno – budowlanej. Architekt winien, odciążając inwestora kontaktować się z urzędem i być z nim we wszelkich niezbędnych relacjach doprowadzając do uzyskania pozwolenia na budowę.

7. Projekt wykonawczy
W oczekiwaniu na pozwolenie na budowę powinno się, w zależności od potrzeb, zacząć sporządzać projekt wykonawczy. Przy niedużych domach i o mało skomplikowanej bryle i konstrukcji projektu te nie są wymagane, gdyż projekt budowlany stanowi podstawę do wykonania obiektu dla wykonawcy w odpowiedniej branży. Jednak jak było wcześniej wspomniane domu indywidualne, nietypowe i bardziej skomplikowane lub zawierające nowatorskie rozwiązania instalacyjno – technologiczne powinny takie projekty posiadać. Stanowi to podstawę do prawidłowego, sprawnego wykonania wszystkich elementów obiektu przez wykonawcę. Projekt wykonawczy czy to części architektoniczno – konstrukcyjnej czy to instalacyjnej daje możliwość wykonania wszelkich prac dokładnie bez żadnych niedomówień i niejasności. Rysunki wykonawcze pozwalają w łatwiejszy sposób skoordynować proces inwestycyjny dla danego obiektu. Dodatkowo, projekty wykonawcze, stanowią dopiero podstawę do dokładnej wyceny robocizny, materiałów i sprzętu. Posiadając wszelkie informacje zawarte w projektach wykonawczych nie zostawiamy wolnej ręki wykonawcom, co nie raz kończy się nieprzyjemnie i nie tak jak tego oczekiwaliśmy. Podczas powstawania rysunków wykonawczych cały czas mamy wpływ na zastosowane rozwiązania materiałowe i technologiczne.

OSTATNIE PROJEKTY
Dom pasywny Pruszków
Dom energooszczędny Dziektarzew
Dom w Wilanowie
Dom w Łowiczu
Nowoczesny projekt biura
PROJEKT GOTOWY A INDYWIDUALNY

Po pierwsze dom powinien być odzwierciedleniem właściciela oraz jego emocji, stylu życia, gustu i upodobań. Po drugie – równie ważne – obiekt budowlany, szczególnie ten nowo powstający, musi współżyć z otoczeniem, być dostosowany do działki, stron świata i tak zwanego geniusz loci – czyli ducha miejsca, w którym ma zaingerować w otoczeniu. Projekt gotowy, powtarzalny, jako taki zaprzecza tym dwóm ideom, które są najważniejsze w projektowaniu domów i determinują przyszłe egzystowanie w wymarzonym miejscu.

Cena projektu gotowego waha się od 3000 – 5000 złotych (można spotkać projekty nawet za 2000 złotych, ale tych w ogóle nie biorę pod uwagę), do której należy dodać dostosowanie przez architekta (plan zagospodarowania terenu, adaptacja, inne niezbędne do pozwolenia na budowę) w wysokości około 4000 złotych. Należy jeszcze doliczyć ewentualne zmiany, przeróbki, czy dostosowania konstrukcji do bardziej korzystnych i przystępnych materiałów budowlanych oraz wykończeniowych. Zatem patrząc na nasz cennik (tu przeniesienie do strony o cenach) możemy łatwo obliczyć, że projekt indywidualny i „na miarę” jest zaledwie 20 – 30% droższy od typowego, co przy całej cenie inwestycji wydaje się być sumą nieznaczną, a jak bardzo mającą wpływ na całość przedsięwzięcia.

Oczywiście, nie będę szerzej wypowiadał się, o bardzo niskiej jakości projektów gotowych oraz licznych błędach projektowych, a także o braku wspomnianego wcześniej dostosowania do Klienta i działki. Dodatkowo mimo ogromnej ilości projektów powtarzalnych wszystkie one wydają się być podobne i bez wyrazu, a jeszcze trudniej znaleźć taki, w którym pasowałyby nam wszystkie elementy takie (funkcja, elewacja, bryła, rozwiązania materiałowe) w całości. Możemy też spotkać się z tym, że wybrany wreszcie projekt powtarzalny nijak ma się do planu miejscowego czy do decyzji o warunkach zabudowy dla naszej działki…

Zadzwoń! 530 950 859